droge ogen en ooglaserbehandelingen

Veel patiënten die overwegen om hun ogen te laseren hebben last van droge ogen. Hierdoor verdragen ze hun contactlenzen niet meer en willen ze kijken wat de opties zijn. Daarom zal de chirurg altijd kijken in welke mate juist drogen ogen aanwezig zijn en kiezen om ogen te laseren met de juiste techniek die het minst extra droogte geeft.

We overlopen de verschillende methodes om ogen te laseren en bekijken wat juist hun impact is op de droogte.

PRK is een oppervlakte ooglaserbehandeling. De laser zal oppervlakkig de correctie in het hoornvlies aanbrengen. Hierbij wordt een deel van de oppervlakkige zenuwvezels beschadigd. We zien in de studies dat dit grotendeels weer recupereert na 3 tot 6 maanden waardoor de droogte na he togen laseren ook weer verbeterd. In vroegere studies bleek dat PRK minder droge ogen zou geven na het laseren dan zijn opvolger, LASIK, maar nieuwere studies spreken dit tegen; Hierom gaan we dus bij droogte meestal PRK gaan vermijden en kiezen voor nieuwere opties.

LASIK is de opvolgen van PRK. Ook hier zijn het vooral de oppervlakkige zenuwvezels die aangetast worden bij het ogen laseren, maar tot een pak dieper niveau dan bij PRK. Ook hier treedt ten dele genezing op, maar bij LASIK zien we dat de oppervlakkige vezels niet volledig herstellen waardoor toch wat droogte kan nablijven. Eerdere studies verkozen hier om de rand van de flap meer langs nasaal te plaatsen omdat bij het ogen laseren minder risico zou geven op droogte, maar nieuwe studies hebben dit niet kunnen bevestigen.

Een nieuwere techniek is ogen laseren met smile. Deze techniek vindt plaats in de diepte van het hoornvlies. Dit zorgt ervoor dat er quasi geen oppervlakkige zenuwvezels worden aangeraakt bij het laseren waardoor er ook quasi geen droogte optreedt; De beperkte droogte die zich voordoet is tijdelijk. Daarom geniet deze techniek zeker de voorkeur bij patiënten met droge ogen.

Een laatste optie het plaatsen van een inplanteerbare contactlens, een ICL. Hierbij wordt een lensje in het binnenste van het oog geplaatst, tussen de iris en de eigen lens. Het hoornvlies wordt niet aangeraakt waardoor droogte ook quasi geen issue is. De ogen kunnen wel tijdelijk gevoeliger zijn zoals na elke ooglaserbehandeling. Nadeel is dat er nadien frequente controles nodig zijn om zeker te zijn dat dit lensje goed op zijn plaats blijft en dat de druk van het oog niet stijgt.